Camper Checks

Gratis Camper opbouw check:

Deze camper check is bedoelt om vrijblijvend uw camper aan te bieden voor een visuele controle. Wij kijken samen met u naar een aantal punten om een indruk te krijgen van de staat van onderhoud en veiligheid van uw camper en natuurlijk krijgt u ook een indruk van ons bedrijf.

Kosten:

gratis

Technische opbouwkeuring (aankoop):

Als u risico’s op tegenvallers wenst te reduceren met de aankoop van een camper of u wil gewoon weten of uw camper veilig is, dan bevelen wij u deze keuring aan. Alle 3 de hierna vermelde standaard camper checks: Gas, Vocht en Elektra worden gecombineerd tot een totale keuring waarbij ook de gehele opbouw wordt geïnspecteerd op schades.

Kosten:

250 euro

Gascontrole beurt:

Met een gascontrole beurt wordt de gehele gasinstallatie gecontroleerd op deugdelijkheid, gasdichtheid en de juiste werking van gasverbruikers.

Kosten;

100 euro standaard controle*

125 euro voor Duitste G607 keuring

Vochtmeting:

Met een vochtmeter wordt gecontroleerd op vocht infiltratie in de opbouw. Lekkages worden gelokaliseerd waarop nader onderzoek kan worden gedaan naar de oorzaak. Preventieve controles voorkomen vervelende en vooral dure herstellingen.

Kosten:

100 euro voor standaard vochtmeting*

Elektrische keuring:

Met een controle van de elektrische installatie in de camper, worden de stroomkringen van 12 volt en 230 volt gecontroleerd op veiligheid en deugdelijkheid. Daarbij worden ook de accu’s en de laadstromen gecontroleerd.

Kosten:

100 euro voor een standaard controle*

APK keuring:

Wilt u het gemak van de combinatie:  APK en Camper Checks, dan kost de APK 60 euro** in combinatie met een gascontrole beurt.

U kunt met ons bellen 0115-531439 of u stuurt ons een e-mail : info@kampeersupport.nl , zodat we voor u tijd kunnen vrij maken.

* standaard controle is gebaseerd op een eenvoudige visuele benadering van het werkgebied en toegang daartoe zonder extra werkzaamheden.

** excl.rdw kosten, <3.5T, extra materialen en werkzaamheden.

rob-chriszaakbus